O ROUBENCE

ROUBENKA

Pod Zvonařkou

Image

Exteriér i interiér roubenky jsou ve velmi špatném stavu. Vila byla projektována k bydlení pouze na 20 let. V souladu s původním záměrem se vila k bydlení i v posledních letech. Důsledkem dlouhodobého zanedbání a nedostatečné údržby je poškození nejen vnějších dřevěných konstrukcí. Roubená fasáda má mezi trámy pásy bílé omítky, která není souvislá a v některých částech úplně chybí. Nejhorší stav vnějších a vnitřních zdí je v částech, kam dlouhodobě zatékalo. Na stropech a stěnách pod terasami, kde se vlhkost kumulovala téměř nepřetržitě, je plíseň. Hlavní vstup do vily je chráněný konstrukcí s okenními tabulemi. Strop konstrukce se v důsledku permanentní vlhkosti propadá. Jiné části stropů vily se propadají částečně. Konstrukce krovu a půdy také vykazují známky pokročilého poškození. Ze stěn na půdě se uvolnila izolace a nevzhledně hyzdí již tak žalostný vzhled celého prostoru. Zábradlí teras jsou buď odstraněná úplně nebo nevratně poškozena. Balkony a terasy se tak vůbec nedají využívat, ač na ně vedou velké balkonové dveře. Vchodové dveře a dveře do jednotlivých místností většinou nejsou původní a také vykazují známky poškození. Tabulková okna mají špatnou izolaci, mnoho skel je popraskaných. Na rozdíl od dveří okna až na výjimky pocházejí z původní výstavby.

Interiér vily je velmi nesourodý. Nehezky se prolínají původní části roubenky s částmi, které byly rekonstruovány ve stylu socialistických obytných domů. Interiér zadní část vily, ve které v malých bytových jednotkách bydlí nájemníci, dokonce připomíná kachlíková zdravotnická zařízení ze 70. let dvacátého století. Vlhkost a plíseň poznamenaly původní i v průběhu času přestavěné části. Podlahy a omítky nebyly dlouhá léta nijak ošetřovány. Rozbitá dlažba, popraskaná a opadávající omítka a všudypřítomná plíseň jen podtrhují ponurý ráz chátrající vily. Majitelé obývající hlavní byt neměli finanční možnosti provést rozsáhlou údržbu a rekonstrukci. Provizorně opravovali pouze části, které byly v havarijním stavu.

Image
Image

Zahrada byla celá desetiletí zanedbávaná. Původní dřeviny postupně odumíraly, z několika z nich na zahradě zůstaly části kmenů. Po celé zahradě se nachází náletové dřeviny, které místy tvoří souvislý neprůchozí porost. Travní porost je neudržovaný. Chodníky a schody jsou nesouvislé a popraskané. Nenavazují na sebe. V různých částech zahrady jsou ložiska jakéhosi pokusu o kompostování. Po zahradě se nahodile nacházejí plastové nebo plechové koše. V zadní části zahrady je bývalá kotelna, ve které dnes již nic není. Opodál se nachází dlouho nepoužívané králikárny. Terén zahrady je svažitý a neudržovaný. V současné době není bezpečné se po zahradě volně procházet.

Plot kolem roubenky je také ve špatném stavu. Zídka ze strany Nuselských schodů je nesouvislá a rozpadá se, části úplně chybí. Souvislé plochy ze strany Nuselských schodů jsou pomalované graffiti. Plechová branka v horní části zahrady se nedá otevřít, je rezavá. Z vnitřní strany k brance dnes už nevede chodník. Plot u hlavního vchodu do roubenky tvoří zděná část a dřevěná prkna. Dřevo je ve špatném stavu a propadá se směrem dovnitř. Na zděné konstrukci jsou graffiti.

roubenka_white_156x60.png

AXEL HOLDING S.R.L.
via Del Monti Parioli 40
00197 Roma
Republica Italiana
CF 15409941000
RM-1588607

axelholdingsrl@gmail.com

Sociální sítě

Copyright © 2021 Pod Barborou 07 a.s.

design & development by systemx.cz

Hledat

Pod Barborou 07 a.s.Pod Zvonařkou 1746/7, 120 00, Praha 2info@zachranme-roubenku.cz